NOTĀRA KABINETS

Krāslava | NOTĀRA KABINETS

Pils iela 8, Krāslava, Krāslavas nov., LV 5601, Krāslava

Tel. 371 656 23586
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija „Grāfa Plātera notāra kabinets” aptver Krāslavas vēstures periodu no 19.gs. beigām līdz 20.gs. 20-tiem gadiem, kad Krāslavas vēsturē, kas gandrīz 200 gadus bija saistīta ar grāfu Broel Plāteru dinastijas vārdu, notika ievērojamas pārmaiņas, kuru rezultātā Plāteri zaudēja savu iepriekšējo varenību un ietekmi Latgalē un atstāja Krāslavu. Ekspozīcija iepazīstina ar divu Krāslavas ģimeņu - Šarkovsku un Rabinoviču vēsturi. Tā laika atmosfērā ļauj iejusties autentiskie priekšmeti: Šarkovsku ģimenei piederošs 19.gs. firmas „H. Gentsch” flīģelis, Kuzņecova fabrikas fajansa un porcelāna trauki, mēbeles un fotogrāfijas.