GRĀFU PLĀTERU PILS

Krāslava | GRĀFU PLĀTERU PILS

Pils iela 8, Krāslava, Latvija,LV-5601, Krāslava

Tel.: +371 65623586
Pateicoties Grāfiem Plāteriem, kuri Krāslavu attīstīja kā tirdzniecības, kultūras un izglītības centru, pilsēta šodien var lepoties ar skaistākās mazpilsētas Daugavas krastos titulu. Ar grāfu dzimtas vārdu saistās lielākā daļa Krāslavai svarīgo notikumu. Grāfs Konstantīns Plāters no tēva bija mantojis vairākas Krāslavas apkaimē esošās muižas, tomēr vislielākais grāfa rūpju objekts bija Krāslava. Pils kompleksa centrālā ēka ir pils, kas sākta būvēt 1765. gadā pēc arhitekta A. Parako projekta. Tā bija divstāvu ēka ar mansarda jumtu. Tai blakus ir uzbūvētas saimniecības ēkas – pārvaldnieka māja, stallis un kalpu māja. Katra no tām šodien veic savu funkciju: kalpu mājā ierīkots Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, stallī – amatu māja, bet pārvaldnieka mājā – Krāslavas tūrisma informācijas centrs un Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs.