KARŅICKA KALNS

Krāslava | KARŅICKA KALNS

Krāslavas novads, Augusta iela 28, Krāslava, LV-LV 5601, Krāslava

Tel.:+371 65622201
1838 gadā Krāslavā risinājušies aizraujoši romantiski notikumi ar nelaimīgām beigām. Vienā no greznajām pils ballēm grāfa Plātera meita Emīlija iepazinusies ar Eversmuižas īpašnieku virsnieku Josifu Karņicki. Jaunieši iemīlēja viens otru. Taču šai mīlai šķēršļus lika grāfs Plāters, kurš bija iecerējis savu meitu izprecināt ar kādu dižciltīgāka un bagātāka viņu aprindu cilvēka. Emīlija un Josifs, izmisuma dzīti, nolēma doties nāvē. Pēc kopējas norunas… Kā viss notika, uzzināsiet atbraucot uz Krāslavu. Taču šajā notikumā Josifs gāja bojā, šeit ir viņa piemiņai uzcelts piemineklis. Tautā šo vietu sauc par Mīlestības kalnu, bet avotiņu, kas tek tā pakājē – par Mīlestības avotiņu.