DAUGAVAS LOKI

Krāslava | DAUGAVAS LOKI

Klajumi, Kaplavas pag., Krāslavas nov., Krāslava


Krāslava un tās novads ir saglabājusi savu dabīgo tecējumu, Daugava šeit plūst jau tūkstošiem gadu, un kā tirdzniecības ceļš sekmēja pilsētas ekonomisko un kultūras attīstību. Lielākā pilsētas daļa atrodas Daugavas labajā krastā, neliela daļa Priedainē – kreisajā krastā. Kopš 1993. gada abus krastus savieno tilts. Daugava ir pilsētas lepnums un skaistākā rota. Krāslavā sākas dabas parks “Daugavas loki”, kas izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas ielejā Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū 12 372 ha platībā. Tā raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 plaši Daugavas loki, kuru garums sasniedz 4-6 km. 2011. gadā šis dabas parks iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.