J. ROZENTĀLA MUZEJS

Saldus | J. ROZENTĀLA MUZEJS

Striķu iela 22, Saldus, LV 3801, Saldus

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

Tel.: +371 63881547 +37126193485
e-pasts: muzejs@saldus.lv
www.muzejs.saldus.lv