Rugāju parks ar brīvdabas estrādi un stadions

Rugāji | Rugāju parks ar brīvdabas estrādi un stadions

Rugāji

Iecienīta pasākumu vieta vasaras sezonā. Šeit notiek  dažādi brīvdabas pasākumi novada iedzīvotājiem un viesiem- Bērnības svētki piecgadīgajiem novada bērniem, Jaunības svētki pilngadību sasniegušajiem  novada jauniešiem, koncerti, deju festivāli, kopīga Jānu svinēšana, zaļumballes u.c pasākumi. Brīvdabas estrāde un tās apkārtne atjaunota 2017.gadā. Profesionāls stadions ar mākslīgo segumu Rugājos atklāts 2013. gadā .