Rugāju centrs

Rugāji | Rugāju centrs

Rugāji

Rugāji ir apdzīvota vieta Ziemeļlatgalē, 35  km attālumā no Gulbenes, 18 km no Balviem un 62 km no Rēzeknes. Rugāji ir sakopts ciems ar 512 iedzīvotājiem. Rugājus var sasniegt braucot pa labas kvalitātes asfaltētiem ceļiem, visam ciemam cauri iet  reģionālais Latvijas autoceļs P47 Balvi - Kapūne, novadu šķērso arī  reģionālas nozīmes autoceļš P47 Gulbene -Rēzekne.

Novadā ir attīstīta mūsdienīga infrastruktūra un pakalpojumi iedzīvotājiem. Rugāju novadā uz katra soļa var vērot kā kopā savijies laikmetīgais un tradicionālais. Novada ļaudis gan tiecas pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, gan cenšas saglabāt no paaudzes paaudzē mantotās sentēvu tradīcijas un prasmes. Rugāju novadā joprojām skan latgaliskā izloksne arī sadzīvē. 

2017.gada vasarā par godu Latvijas simtgadei ir uzstādīts vides objekts " Loba doba", autors Ivars Vecāns. Šis ir viens no pieciem vides objektiem, kas veltīti 5 dabas stihijām un tos ir veidojuši dažādi mākslinieki. Vides instalācijas ideja ir attēlot visu četru dabas stihiju simbiozi un pats autors to sauc par Dabas bērniem. Vides instalāciju veido 7 apgleznotu cilvēku silueti,  atspoguļojot visu četru dabas stihiju noskaņas -  uguns, ūdens, zeme un gaiss. Pārējās var aplūkot Balvos, Viļakā, Numernes dabas parkā Kārsavas novadā un Baltinavā.