Skrundas RLS militārā pilsētiņa "Skrunda-1"

Skrunda | Skrundas RLS militārā pilsētiņa "Skrunda-1"

Skrunda, Raņķi

Pilsētiņa savulaik tika izveidota PSRS militāristu vajadzībām. Tās tuvumā bija izvietota radiolokācijas stacija (RLS), kuras uzdevums bija noteikt lidojošu objektu augstumu, ātrumu un trajektoriju, nodrošinot trauksmes sistēmas darbību. 
Pilsētiņa bija slēgta tipa padomju armijas dzīvojamo un administratīvo ēku komplekss. Tā sastāv no četriem zemesgabaliem ar kopējo platību 45,1 hektārs un 70 ēkām un būvēm - to skaitā desmit dzīvojamās ēkas, viesnīca, klubs, bērnudārzs, noliktavas, siltumnīcas, kazarmas, garāžas, darbnīcas u.c.