Jelgavas lidlauks

Jelgava | Jelgavas lidlauks

Jelgava

Jelgavas lidlauks ir civilais lidlauks pie Jelgavas pilsētas ziemeļu robežas. Lidlaukā ir saglabājušies apmēram 800 metri no kādreiz 2500m garā skrejceļa.
Lidlauks izveidots jau pirms 2. pasaules kara.