Ragakāpas dabas parks

Jūrmala | Ragakāpas dabas parks - Ragakāpas dabas parks

Tīklu iela 1a, Jūrmala

Ragakāpas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu ar vecu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību jūras piekrastē. Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar teritorijas dabas vērtībām, parkā ir ierīkotas divas dabas takas. Viena no takām ved cauri priežu mežam, ir aptuveni 2 km gara, un pārsvarā to veido koka laipas. Tajā ir izvietoti arī informācijas stendi un soliņi, bet stāvākajās vietās - kāpnes. Ragakāpas dabas parkā tevi sagaida un pavada gan krāšņi ziedoši, gan izskata ziņā pieticīgāki augi. Tur ir sastopamas ļoti vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz ~ 340 gadus, kā arī retas augu un putnu sugas.

Adrese: Tīklu iela 1a, Buļļuciems, Lielupe
Tālr: +371 67754909