VIRCAVAS MUIŽA

Jelgava | VIRCAVAS MUIŽA - Pils kompleks

Vircava, Jelgava, Jelgavas novads

Pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers izveidoja muižas robežas un uzcēla pirmo pili. Vēlākā muižas attīstība cieši saistīta ar hercogistes likteni. Hercoga Jēkaba laikā tā piedzīvoja ekonomisku uzplaukumu. Šeit ražoja krāsns podiņus, auda un balināja audeklu hercoga kuģu burām. Hercogienes Annas Joanovnas laikā tika labiekārtots pils parks, kuru veido lepnas liepu alejas un unikāls 5 dīķu parters, kas saglabājies vēl šodien. No pils kompleksa ēkām saglabājies Kavalieru nams (tagad Vircavas vidusskola), pils virtuve, manēža, (tagad Tautas nams) un vēl viena pils daļa.(tas grausts) Vircava šogad svin 450 gadu jubileju.