Latvijas nacionālais mākslas muzejs

Rīga | Latvijas nacionālais mākslas muzejs - 2.stāva vestibils

K.Valdemāra iela 10a, Rīga

2015. gadā, 110 gadus pēc muzeja ēkas atklāšanas, ir noslēgusies pirmā grandiozā rekonstrukcija un restaurācija tās vēsturē. Ņemot vērā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja unikālo arhitektūru, tā reprezentatīvo statusu un nozīmību Latvijas kultūras mantojuma kontekstā, muzeja rekonstrukcijas stratēģiju veidoja trīs aspekti: mantojuma, estētiskais un funkcionālais. Pārbūves projekts paredzēja saglabāt vēsturiskās ēkas apjomu un autentiskās detaļas, kā arī veidot jaunu apakšzemes piebūvi, rezultātā radot estētiski pievilcīgas mūsdienīgas telpas ar minimāliem dizaina risinājumiem. Vēsturiskajā ēkā tika apgūtas iepriekš neizmantotas platības 598 m2 apmērā, bēniņos izbūvējot mazās izstāžu zāles un atjaunojot vēsturiskās koka konstrukcijas kupola telpā, kā arī izveidojot jumta terases. Divu līmeņu apakšzemes apjomā (3545 m2) atrodas mākslas darbu krātuves, arhīvs un jaunā izstāžu zāle.