Lubānas ezers – Latvijas lielākais ezers

Madona | Lubānas ezers – Latvijas lielākais ezers

Madona

Daļēji Madonas novadā Lubāna līdzenumā atrodas Lubāna ezers, kurš ir lielākais Latvijas ezers (14km garumā un 9m platumā, aizņemot 81,3 km2 lielu platību pie normāla ūdens līmeņa) un ir viena no populārākajām putnu vērošanas vietām Latvijā – migrācijas periodos šeit iespējams novērot ap 20000 ūdensputniem, kā arī iecienīta makšķerēšanas vieta. Ezers ir veidojies pirms aptuveni 10-13 tūkstošiem gadu, tā krasti ir pārveidoti, tos ieskauj dambju un kanālu sistēma, tādējādi Lubāna ezers kļuvis par vislielāko iedambēto ezeru Eiropā. Lubāna mitrāja komplekss, kas plešas ap Lubāna ezeru, aizņemot 513,51 km2 lielu teritoriju, ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss. Lubāna ezera apkārtnē reģistrētas 225 putnu sugas, no kurām 51 ir ierakstīta Latvijas sarkanajā grāmatā. Lubāna mitrāja teritorijā zināmas 27 akmens laikmeta cilvēku apmetņu vietas un joprojām tiek uzskatīts, ka Lubāna ezera mitrājā bija lokalizēts viens no lielākajiem neolīta dzintara apstrādes centriem Eiropā.
Papildus Tūrisma informācijas centram Madonā, novadā darbojas arī otrs – Lubāna mitrāja informācijas centrs, kas atrodas pie paša Lubāna ezera. Jaunie saimnieki no 2014.gada vasaras aktīvi iesaistās vides sakārtošanā un dabas tūrisma attīstīšanā. Piedāvājumā ietilpst vairākas atpūtas un izklaides iespējas, binokļi apkārtnes un putnu vērošanai, kanoe laivu noma, pasākumu un pārgājienu organizēšana pa Teirumnieku purvu, gardais Lubāna ezera zivju pikniks, naktsmītņu iespējas, kā arī aktuālās informācijas par tūrisma piedāvājumu Madonas novadā sniegšana. No 2015.gada ziemas šeit ir iespēja noīrēt Latvijā pirmo oficiāli pieejamo zemledus makšķerēšanas būdu.