STUDIJA "LATVA"

Liepāja | STUDIJA "LATVA"

Bāriņu iela 32, "Namīns", LV 3401, Liepāja

tel.: 26423299, 
studija.latva@inbox.lv www.latva.lv